Disclaimer

Algemeen

Pluk de Kaas (Kamer van Koophandel 52790827) vertegenwoordigt en verleent u hierbij toegang tot www.Pluk de Kaas.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Pluk de Kaas en derden zijn aangeleverd. Pluk de Kaas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pluk de Kaas. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pluk de Kaas en haar licentiegevers.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Laatst bijgewerkt op: 1 januari 2019
De volgende Website valt onder het Privacy Beleid, daar ze integraal onderdeel is van Pluk de Kaas;

www.plukdekaas.nl

Privacy beleid

Wij zijn Pluk de Kaas. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website (genoemd de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij verwerken deze gegevens om zo onze diensten en producten te kunnen leveren. Via deze privacy policy vragen we jouw toestemming hiervoor. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen is het mogelijk dat wij onze diensten niet of onvoldoende kunnen verlenen.

We zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam (voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam)
 • Je adresgegevens (besteladres en eventueel afwijkend afleveradres)
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer (mobiel/vaste lijn)
 • Je e-mailadres

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt

Login

Op je account slaan we de volgende gegevens op: voornaam, achternaam, mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, orderhistorie, bedrijfsnaam, bezorgmoment, wachtwoorden (optie tot wijziging). Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van je eigen account – de gegevens van eerdere bestellingen.

Sociale media

Als je sociale media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je sociale media-account.

Als je op een webpagina terecht komt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw sociale media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Nieuwsbrief

Pluk de Kaas biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en leuk ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg is een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om ons te helpen onze service en producten nog verder te verbeteren. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor deze doeleinden. Wij gebruiken deze (statistische) gegevens anoniem voor Pluk de Kaas. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en ze worden nooit openbaar gemaakt. Voor bepaalde onderzoeksdoeleinden kunnen wij gebruik maken van telefonisch marktonderzoek.

Bestellingen

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij aan onze logistieke partners en de klantenservice noodzakelijke persoonlijke gegevens. Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Jouw gegevens worden nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • De toegang tot de gegevens is beveiligd met tweestapsverificatie
 • Geheimhoudingsverklaringen van werknemers, data back-ups, 3d party agreements

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. 

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze logistieke partner of de klantenservice. Zij zullen betalingen verwerken, orders verwerken en routes plannen voor het bestemde bezorgmoment. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

 

Derden

Soms delen we jouw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben gekregen. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan: klantenservice, betalingsoplossingen, ad tools, survey en marketing tools en logistiek. Zij zullen voor de klant relevante content filteren, specials tonen, aanbiedingen tonen, en helpen om de producten en service te verbeteren. Verder staan zij de klant te woord via social media en de mail.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website en social media accounts kunnen links naar andere Websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze andere Websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende websites te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel zijn, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • jouw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
 • je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • je reviews kunt lezen en schrijven
 • we verbeteringen op de Website kunnen testen
 • we je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken
 • je optimale lokale informatie krijgt

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen en via de cookie instellingen op onze Website verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; deze kan je al in ‘mijn account’ inzien
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Adresgegevens:

info@plukdekaas.nl

Parcivalring 16

5221 LM ’s-Hertogenbosch

06-24778704